Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tội phạm giết người

Chủ tịch UBND tỉnh Long An chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tội phạm giết người

Từ năm 2016 đến nay, trên địa bàn tỉnh xảy ra 99 vụ giết người, làm chết 99 người. Trong đó, nhiều vụ giết người có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, thủ đoạn dã man, gây bức xúc, lo lắng, bất an trong nhân dân.


Hiện trường sau một vụ án mạng

Các vụ giết người xảy ra chủ yếu do mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, thanh toán nhau, giết người do sử dụng ma túy, chất kích thích, mắc bệnh tâm thần,…

Qua phân tích, các vụ án giết người là do lối sống thực dụng, đạo đức, văn hóa ứng xử, ý thức chấp hành pháp luật của một số người còn hạn chế, nhất là tầng lớp thanh thiếu niên với lối sống thực dụng, ích kỷ, coi thường pháp luật, giá trị nền tảng gia đình chưa được coi trọng. Do ảnh hưởng các loại phim ảnh, trò chơi có tính bạo lực, dẫn đến việc sử dụng bạo lực để giải quyết các mâu thuẫn.

Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, nhất là các quy định về giải quyết mâu thuẫn, tranh chấp phát sinh trong sinh hoạt đời sống xã hội chưa sâu rộng.

Mới đây, Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út có văn bản chỉ đạo tăng cường các biện pháp phòng, ngừa tội phạm giết người. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo thủ trưởng các sở, ban, ngành tỉnh và Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố tăng cường tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, giải quyết kịp thời, triệt để khiếu nại, tố cáo không để phức tạp kéo dài phát sinh “điểm nóng” về an ninh trật tự.

Thực hiện tốt công tác hòa giải ở cơ sở; chủ động hòa giải kịp thời những mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân, không để xảy ra các vụ việc phức tạp về an ninh, trật tự. Tăng cường triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa, chú trọng phòng ngừa xã hội, phòng ngừa từ gia đình, từ cơ sở.

Nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, quản lý địa bàn, quản lý cư trú, quản lý ngành, nghề kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tập trung đấu tranh, xóa bỏ các điểm, tụ điểm phức tạp. Tổ chức tuần tra, kiểm soát tại các tuyến, địa bàn trọng điểm; duy trì chế độ trực ban, trực chiến bảo đảm xử lý nhanh, giải quyết kịp thời, triệt để các hành vi bạo lực, côn đồ.

Chủ động nắm và giải quyết tình hình ngay từ cơ sở, sớm phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ nhân dân để kịp thời tham mưu cấp ủy, chính quyền có biện pháp tuyên truyền, giáo dục, hòa giải không để kéo dài.

 Đức/baolongan.vn

Nguồn: https://baolongan.vn/chu-tich-ubnd-tinh-long-an-chi-dao-tang-cuong-cac-bien-phap-phong-ngua-toi-pham-giet-nguoi-a108643.html

BÀI MỚI NHẤT TIN TỨC