Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này từ thứ 2 (12/4) đến Chủ nhật (18/4): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Tiền Giang sẽ bị cúp điện

Lịch cúp điện Tiền Giang tuần này từ thứ 2 (12/4) đến Chủ nhật (18/4): Dự kiến một số nơi ở tỉnh Tiền Giang sẽ bị cúp điện

Theo lịch cúp điện Tiền Giang mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Tiền Giang sẽ bị cúp điện.

Dưới đây là lịch cúp điện Tiền Giang tuần này chi tiết:

Điện Lực Tân Phú Đông

 • Điện lực Tân Phú Đông 20/04/2021 08:00:00 11:30:00 1 phần ấp Bãi Bùn xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tân Phú Đông 23/04/2021 08:00:00 09:30:00 1 phần ấp Tư Xuân, Giồng Keo xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tân Phú Đông 23/04/2021 10:00:00 11:30:00 1 phần ấp Giồng Keo xã Phú Thạnh huyện Tân Phú Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tân Phú Đông 23/04/2021 13:30:00 15:00:00 1 phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tân Phú Đông 24/04/2021 08:00:00 11:30:00 1 phần ấp Lý Quàn 2 xã Phú Đông huyện Tân Phú Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Cái Bè

 • Điện lực Cái Bè 13/04/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần ấp Hòa Hảo xã Hòa Khánh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Châu Thành 12/04/2021 08:00:00 15:00:00 – Một phần xã Lương Hòa Lạc thuộc huyện Chợ Gạo. – Một phần xã Đạo Thạnh thuộc TP. Mỹ Tho. Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Châu Thành 13/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần xã Đông Hòa. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 13/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần xã Đông Hòa. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 13/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Trung Hòa thuộc huyện Chợ Gạo. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 13/04/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Đông Hòa. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 14/04/2021 07:30:00 15:30:00 Một phần xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Châu Thành 14/04/2021 07:30:00 15:30:00 Một phần xã Mỹ Tịnh An thuộc huyện Chợ Gạo. Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Châu Thành 14/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Tân Bình Thạnh thuộc huyện Chợ Gạo. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 16/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Hòa Tịnh thuộc huyện Chợ Gạo. Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Châu Thành 23/04/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Dưỡng Điềm. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Châu Thành 23/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Phú Phong. Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Châu Thành 24/04/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần các xã: Đông Hòa, Bình Trưng, Nhị Bình, Long Hưng, Song Thuận, Kim Sơn; Mất điện hoàn toàn các xã Vĩnh Kim, Bàn Long. Khách hàng đề nghị cắt điện

Điện Lực Chợ Gạo

 • Điện lực Chợ Gạo 12/04/2021 08:00:00 11:30:00 Một phấn ấp Thạnh Thới xã An Thạnh Thủy TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Chợ Gạo 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần khu 2, TTCG Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Chợ Gạo 17/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần xã Bình Ninh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Chợ Gạo 17/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Khu 3, Thị Trấn Chợ Gạo Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Tân Phước

 • Điện lực Tân Phước 14/04/2021 08:00:00 16:00:00 Mất điện một phần xã Tân lập 1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Tân Phước 15/04/2021 08:00:00 11:30:00 Mất điện một phần TT Mỹ Phước Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Điện Lực Cai Lậy

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 12-04-2021 đến ngày 27-04-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Điện Lực Gò Công Tây

 • Điện lực Gò Công Tây 12/04/2021 08:00:00 16:00:00 1 phần ấp Bình lạc xã Thành Công và 1 phần ấp Thạnh Phú xã Đồng Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Gò Công Tây 13/04/2021 07:00:00 17:00:00 – 1 phần ấp Long Thới xã Long Bình – 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh Trị Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Gò Công Tây 13/04/2021 07:00:00 17:00:00 – 1 phần ấp Long Thới xã Long Bình – 1 phần ấp Thạnh Hòa Tây xã Thạnh Trị Đường dây hạ áp: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Gò Công Tây 15/04/2021 07:00:00 17:00:00 – 1 phần ấp Hòa Bình, Thạnh Lạc, Lợi An và toàn phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Thạnh. – 1 phần ấp Bình Hưng và toàn phần ấp Bình Lạc xã Thành Công. – 1 phần ấp Bình Khánh xã Bình Phú. Đường dây 22kV: Đầu tư xây dựng
 • Điện lực Gò Công Tây 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 1 phần ấp Hòa Thạnh xã Đồng Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Gò Công Tây 16/04/2021 08:00:00 16:00:00 1 phần ấp Bình Trinh xã Đồng Sơn và 1 phần ấp Lợi An xã Đồng Thạnh Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền

Điện Lực Thị Xã Gò Công

 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 07:30:00 08:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần xã Tân Trung Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 08:30:00 09:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 09:30:00 10:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 10:30:00 11:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 11:30:00 12:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 13:30:00 14:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 14:30:00 15:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 15:30:00 16:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 13/04/2021 16:30:00 17:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 07:30:00 08:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần Phường 4, xã Long Chánh Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 08:30:00 09:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 09:30:00 10:15:00 Một phần Xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 10:30:00 11:15:00 Một phần Xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 11:30:00 12:15:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 13:30:00 14:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 14:30:00 15:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 15:30:00 16:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 14/04/2021 16:30:00 17:15:00 Một phần xã Bình Xuân – thị xã Gò Công Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần xã Long Hưng Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 07:30:00 08:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Phường 3,1 Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 08:30:00 09:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 09:30:00 10:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 10:30:00 11:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 11:30:00 12:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 13:30:00 14:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 13:30:00 16:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 14:30:00 15:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 16:30:00 17:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 15/04/2021 16:30:00 17:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 07:30:00 08:15:00 Một phần xã Bình xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 08:00:00 14:00:00 Một phần xã Bình Đông Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 08:30:00 09:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 09:30:00 10:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 10:30:00 11:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 11:30:00 12:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 13:30:00 14:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 14:30:00 15:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 15:30:00 16:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 16/04/2021 16:30:00 17:15:00 Một phần xã Bình Xuân Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Thị Xã Gò Công 12/04/2021 08:18:00 10:18:00 SCADA SCADA

Điện Lực Gò Công Đông

 • Điện lực Gò Công Đông 14/04/2021 08:00:00 12:00:00 Một phần ấp Nghĩa Chí xã Phước Trung; ấp Trại Cá xã Tăng Hòa; ấp Vàm Kinh xã Tân Thành huyện Gò Công Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Gò Công Đông 15/04/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5, 6 xã Tân Phước huyện Gò Công Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Gò Công Đông 22/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần KP Hòa Thơm, Lò Gạch thị trấn Tân Hòa huyện Gò Công Đông Đường dây 22kV: Sửa chữa thường xuyên

Điện Lực Mỹ Tho

 • Điện lực Mỹ Tho 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Hưng, Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Mỹ Tho 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Hưng, Châu Thành TBA: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Mỹ Tho 12/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần đường Đinh Bộ Lĩnh thuộc phường 9, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Mỹ Tho 12/04/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần xã Tam Hiệp, Châu Thành Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Mỹ Tho 13/04/2021 07:30:00 15:30:00 Lộ nhựa Kênh Nổi, xã Mỹ Phong, TPMT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Mỹ Tho 14/04/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Rạch Gầm, thuộc phường 1, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Mỹ Tho 14/04/2021 07:30:00 12:00:00 Đường Phạm Thanh, phường 5, TPMT Khách hàng đề nghị cắt điện
 • Điện lực Mỹ Tho 14/04/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần Ấp 3, Ấp 3B, xã Đạo Thạnh, TPMT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Mỹ Tho 15/04/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Lý Thường Kiệt và KDC Khu Sao Mai thuộc phường 5, TPMT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên
 • Điện lực Mỹ Tho 15/04/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần Ấp 4, xã Đạo Thạnh, TPMT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Mỹ Tho 15/04/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần Ấp 4, xã Đạo Thạnh, TPMT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Mỹ Tho 16/04/2021 07:30:00 12:00:00 Một phần đường Hùng Vương ấp Mỹ Thạnh, xã Mỹ Phong, TPMT Di dời lưới điện theo các quyết định của các cấp có thẩm quyền
 • Điện lực Mỹ Tho 16/04/2021 13:30:00 16:30:00 Một phần Ấp Mỹ Lợi, xã Mỹ Phong, TPMT Đường dây hạ áp: Sửa chữa thường xuyên

P.V / cskh.evnspc.vn/

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

BÀI MỚI NHẤT TIN TỨC