Lịch cắt điện tại Long An tuần này từ thứ 2 (6/12) đến chủ nhật (12/12) cập nhật mới nhất

Lịch cắt điện tại Long An tuần này từ thứ 2 (6/12) đến chủ nhật (12/12) cập nhật mới nhất

Theo lịch cúp điện Long An mới nhất tuần này, dự kiến một số nơi ở tỉnh Long An sẽ bị cúp điện.

 

Dưới đây là lịch cúp điện Long An tuần này chi tiết:

ảnh minh họa

Điện Lực Châu Thành

 • Điện Lực Châu Thành 08/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Châu Thành 06/12/2021 08:30:00 15:30:00 Hộ Cắt LBFCO nhánh rẽ TSTL Hồ Văn Thọ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện 
 • Điện Lực Châu Thành 10/12/2021 08:30:00 11:30:00 Hộ Võ Phi Hùng Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện 
 • Điện Lực Châu Thành 06/12/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần ấp Thanh Tân xã Thanh Phú Long Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Châu Thành 08/12/2021 16:00:00 16:30:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Châu Thành 08/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Bình Trị 1 xã Thuận Mỹ Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Châu Thành 08/12/2021 08:00:00 11:00:00 Hộ Châu Văn Minh Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện 
 • Điện Lực Châu Thành 08/12/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần xã Thanh Phú Long, Thuận Mỹ, Thanh Vĩnh Đông Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Châu Thành 11/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần ấp Vĩnh Xuân, Hội Xuân, Mỹ Xuân, Long Thuận, Long Trường xã Long Trì. Ấp Cầu Ván xã An Lục Long Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện Lực Tân Hưng

 • Điện Lực Tân Hưng 08/12/2021 10:00:00 14:00:00 Một phần ấp Cả Bát, xã Vĩnh Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Vĩnh Hưng

 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 09:30:00 10:10:00 Một phần ấp Bàu Nâu – xã Thái Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 15:30:00 16:10:00 Một phần ấp Lò Gạch – xã Vĩnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 08:00:00 08:40:00 Một phần ấp Trung Môn – xã Thái Bình Trung Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 14:30:00 15:10:00 Một phần ấp Lò Gạch – xã Vĩnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 10:30:00 11:10:00 Một phần ấp Bàu Nâu – xã Thái Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Vĩnh Hưng 07/12/2021 13:30:00 14:10:00 Một phần ấp Rọc Đô – xã Vĩnh Trị Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thạnh Hóa

 • Điện Lực Thạnh Hóa 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 – thị Trấn Thạnh Hóa Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 07/12/2021 08:00:00 09:00:00 xã Tân Hiệp và một phần Ấp 61 – xã Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 10/12/2021 08:00:00 17:00:00 Một phần Ấp 3 – xã Thạnh An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 08/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 3 – xã Tân Đông Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 – thị Trấn Thạnh Hóa Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 – thị Trấn Thạnh Hóa Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 07/12/2021 08:00:00 09:00:00 Một phần Ấp Gãy – xã Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 – thị Trấn Thạnh Hóa Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 07/12/2021 08:00:00 09:00:00 một phần Ấp Gãy – xã Thuận Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần khu phố 3 – thị Trấn Thạnh Hóa Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thạnh Hóa 10/12/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần Ấp Ông Quới – xã Thạnh Phú Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Đức Huệ

 • Điện Lực Đức Huệ 10/12/2021 10:00:00 11:30:00 Cắt FCO trạm T29 Nr Trường Học Dinh tuyến 479 Đức Huệ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 10/12/2021 13:00:00 16:00:00 1 phần Ấp 5 xã Mỹ Quý Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 10/12/2021 07:30:00 09:30:00 1 phần ấp 3 xã MTĐ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 09/12/2021 08:00:00 11:30:00 1 phần Ấp 1 xã Mỹ Thạnh Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 08/12/2021 13:00:00 16:00:00 1 phần ấp 2 xã BHN Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 09/12/2021 13:00:00 16:00:00 1 phần Ấp An Hòa xã Bình Hòa Bắc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 08/12/2021 08:00:00 11:00:00 1 Phần ấp 1,2 MTĐ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Huệ 10/12/2021 07:30:00 09:00:00 1 phần Ấp 2 xã Mỹ Bình Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Tân Trụ

 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần Khu phố Bình Hòa Thị Trấn Tân Trụ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 10:30:00 11:00:00 TSTL Nguyễn Thị Tuyết Mai 5 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 09:45:00 10:15:00 Một phần ấp 4 xã Quê Mỹ Thạnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 14:00:00 16:00:00 Công Ty CP Cấp Thoát Nước Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 13:00:00 13:30:00 TSTL Châu Thị Cẩm Ra Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 09:00:00 09:30:00 Một phần ấp 5 xã Lạc Tấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân Trụ 07/12/2021 08:15:00 08:45:00 Một phần ấp Bình Hòa xã Bình Tịnh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Tân Thạnh

 • Điện Lực Tân Thạnh 07/12/2021 08:00:00 15:00:00 TDC Kinh 2000 Bắc, ấp Hải Hưng xã Nhơn Hòa. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Cần Đước

 • Điện Lực Cần Đước 05/12/2021 08:00:00 16:00:00 Công ty Phân Bón – Hóa Chất Dầu Khí Đông Nam Bộ Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện 
 • Điện Lực Cần Đước 06/12/2021 09:00:00 11:00:00 Một phần ấp Xoài Đôi, xã Long Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 07:00:00 16:00:00 Một phần ấp 6 xã Phước Tuy Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Đước 07/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Lăng, xã Tân Chánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 07/12/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 1A, 1B xã Long Sơn Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 08:00:00 09:00:00 Chi nhánh 8-Công ty TNHH Tin học Anh Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 11:00:00 12:00:00 Hộ nuôi tôm Trà Văn Ngọc Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 06/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần Ấp 6, 7, xã Phước Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đông Trung, xã Tân Chánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 05/12/2021 07:00:00 16:00:00 Một phần ấp 2, 3, 4, xã Long Khê; ấp Cầu Xây, xã Long Trạch Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Đước 08/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 10:00:00 11:00:00 HKD Nuôi tôm Ngọc Thùy Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 09:00:00 10:00:00 TSTL Lê Văn Tấn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 08/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 08:00:00 11:00:00 Một phần Khu 1C, TT Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 06/12/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp Cầu Tràm xã Long Trạch Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 09:00:00 10:00:00 HKD Nguyễn Văn Tùng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 6 xã Phước Đông Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 11:00:00 12:00:00 Hộ nuôi tôm Lê Văn Tiến Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 14:00:00 15:00:00 Trại nuôi tôm Trần Thị Mai Linh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 13:00:00 16:00:00 Một phần Khu 1C, TT Cần Đước Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 08/12/2021 08:00:00 16:00:00 Một phần ấp Đình, xã Tân Chánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 08:00:00 09:30:00 Một phần ấp 1, 5 xã Phước Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 10:00:00 11:00:00 Hộ nuôi tôm Huỳnh Quốc Việt Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 07:00:00 16:00:00 Một phần ấp 5, 6 xã Phước Tuy Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 16:00:00 17:00:00 Hải Đăng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 09/12/2021 15:00:00 16:00:00 Trại nuôi tôm HKD Linh Tí 2 Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 16:00:00 17:00:00 HKD Phạm Văn Quyến (75kVA) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 08:00:00 09:00:00 Hộ nuôi tôm Phạm Thị Tiếm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 14:00:00 15:00:00 Nguyễn Ngọc Phong Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 08/12/2021 14:00:00 16:00:00 Một phần ấp 4 xã Long Định; ấp 4 xã Long Cang Đầu tư xây dựng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Đước 10/12/2021 15:00:00 16:00:00 Hộ nuôi tôm Nguyễn Danh Cơ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Bến Lức

 • THÔNG BÁO! Từ ngày 05-12-2021 đến ngày 12-12-2021 quý khách không có lịch ngừng giảm cung cấp điện.

Điện Lực Mộc Hóa

 • Điện Lực Mộc Hóa 09/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Mộc Hóa 07/12/2021 07:30:00 10:00:00 Một phần Ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Mộc Hóa 07/12/2021 07:30:00 10:00:00 Một phần Ấp 5, Xã Tân Lập, Huyện Mộc Hóa, tỉnh Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Mộc Hóa 06/12/2021 07:30:00 15:30:00 Một phần ấp Tầm Đuông, Xã Bình Hiệp, TX Kiến Tường, tỉnh long an Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Mộc Hóa 09/12/2021 13:00:00 15:30:00 Một phần ấp Ông Lễ, xã Bình Hiệp, thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Mộc Hóa 10/12/2021 07:30:00 15:30:00 KH Đồn BP Trấp Tre Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Mộc Hóa 07/12/2021 13:00:00 15:30:00 KH Bùi Phú Cường, Phan Thanh Chăm, Bùi Văn An, Lê Trường Sơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Cần Giuộc

 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 10:00:00 Một phần xã Phước Lâm Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 09:30:00 Một phần xã Long hậu Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 10/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Phước Lại, Phước Vĩnh Đông Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 09/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Phước Lâm Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 09/12/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần Thị Trấn Cần Giuộc. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 06/12/2021 07:30:00 15:00:00 Một phần xã Phước Vĩnh Tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, một phần xã Phước Hậu , Mỹ Lộc ,Phước Lâm , Thuận Thành Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 09:00:00 09:30:00 Một phần xã Long Hậu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,xã Mỹ Lộc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 08/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Long Thượng. Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc,xã Mỹ Lộc Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 10/12/2021 07:30:00 16:00:00 Một phần xã Long An Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 09:30:00 Toàn bộ KCN Tân Kim Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần xã Long Hậu Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 16:30:00 17:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Cần Giuộc 08/12/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Phước Lý Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Cần Giuộc 05/12/2021 07:30:00 08:00:00 Một phần thị trấn Cần Giuộc, Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật

Điện Lực Đức Hòa

 • Điện Lực Đức Hòa 05/12/2021 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức hòa hạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 07/12/2021 13:00:00 16:00:00 một phần xã an ninh tây Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 07/12/2021 08:00:00 12:00:00 một phần xã tân mỹ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 05/12/2021 04:30:00 07:00:00 một phần xã đức hòa hạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 06/12/2021 08:00:00 12:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 06/12/2021 13:00:00 16:00:00 một phần xã Đức Hòa Hạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 05/12/2021 04:30:00 07:00:00 một phần xã hựu thạnh, đức hòa hạ Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Đức Hòa 05/12/2021 11:00:00 14:00:00 một phần xã đức lập thượng Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Thủ Thừa

 • Điện Lực Thủ Thừa 09/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 08/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 09/12/2021 07:30:00 11:30:00 Một phần xã Bình Thạnh – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 09/12/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Bình Thạnh – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 05/12/2021 08:00:00 15:00:00 Một phần xã Nhị Thành – huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 06/12/2021 08:00:00 11:30:00 Một phần xã Mỹ Thạnh – huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 07/12/2021 07:30:00 16:30:00 Một phần xã Long Thuận – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Thủ Thừa 08/12/2021 13:00:00 16:30:00 Một phần xã Mỹ Lạc – Huyện Thủ Thừa Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

Điện Lực Tân An

 • Điện Lực Tân An 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Một phần Kp 3 phường 2; Kp Phú Nhơn, Bình Phú, Nhơn Phú, Thanh Xuân – Phường 5; Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Tân An 07/12/2021 07:30:00 16:00:00 Cty Phước Sơn (Vạn Phúc Lộc) Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 05/12/2021 07:30:00 16:00:00 Trung Tâm Hành Chánh Công Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 07/12/2021 07:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 – phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu – phường Tân Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 09/12/2021 07:30:00 16:00:00 Đường Nguyễn Huỳnh Đức, Nguyễn Văn Chánh, Cù Khắc Kiệm, Nguyễn Tấn Chính, Huỳnh Châu Sổ, Lương Văn Chấn thuộc Kp Tường Khánh, Quyết Thắng 2, Giồng Dinh – phường Khánh Hậu; Ấp Ngãi Lợi B – xã Lợi Bình Nhơn Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 07/12/2021 07:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 – phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu – phường Tân Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 05/12/2021 07:30:00 17:00:00 Toàn bộ xã Hướng Thọ Phú; Một phần Kp 3 phường 2; Kp Phú Nhơn, Bình Phú, Nhơn Phú, Thanh Xuân – Phường 5; Cắt điện theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật 
 • Điện Lực Tân An 07/12/2021 07:30:00 16:00:00 Dọc QL 1A, đường Lương Văn Chấn thuộc Kp Quyết Thắng 1, Quyết Thắng 2 – phường Khánh Hậu; Kp Nhơn Hậu, Thủ Tửu – phường Tân Khánh Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp 
 • Điện Lực Tân An 11/12/2021 15:00:00 18:00:00 Ngân Hàng Á Châu Khách hàng sử dụng lưới điện phân phối đề nghị cắt điện 
 • Điện Lực Tân An 05/12/2021 08:30:00 15:00:00 NH Đầu Tư Thí nghiệm, sửa chữa bảo dưỡng Trung, hạ áp

P.V / /cskh.evnspc.vn

Nguồn: https://cskh.evnspc.vn/DichVuTTCSKH/DichVuTTCSKHSPC?index=7

TIN TỨC