fbpx

Long An: Thanh long hết thời hoàng kim, nông dân chặt bỏ, định thay bằng… “cây bê-tông”, là cây gì?